Startsida

Om företaget

Referenser

Gräsfröblandningar

Arter och sorter

Kontakt

Olika Gräsfröblandningar

Österlen Villa är gräsförblandningen som uppskattas av anläggare och villaägare. Österlen Villa kan användas för alla ändamål och på varierande underlag under alla tider på året. 20 % engelskt rajgräs gör att etableringstiden är kort och slitstyrkan mycket bra. Vid ännu snabbare etablering se Repro.

Park är en högvärdig gräsfröblandning avsedd både för parkanläggningar och bättre villamattor. Park uppfyller dagens krav på låga skötselkostnader. Ingående sorter har hög skottäthet och låg höjdtillväxt tillsammans med mycket bra härdighet. Ängsgröe och rödsvingel med utlöpare ger blandningen förnämliga läkningsegenskaper.

Kungspark innehåller utvalda rödsvingel- och ängsgröesorter och 5 % rödven som gör denna blandning till marknadens absolut bästa villa- och parkblandning.

Sol/Tallbacke är gräsfröblandningen för villa- och sommarstugetomten, för gräsytor med små krav på klippning och gödsling. Sol/Tallbacke kan sås där förhållandena är magra och blandningen är idealisk vid insådd av ”Vildängsblomster”.

Vägslänt väljer man för den extensiva gräsytan. Vägslänt domineras av olika svingelarter, vars egenskaper lämpar sig för magra förhållanden i alla avseenden. Innehållet av rödsvingel med långa utlöpare gör Vägslänt extra värdefull i kampen mot jorderosion, ett vanligt bekymmer på vägslänter och återställningsytor.

Repro skall man använda om man har krav på snabb läkning och återetablering efter en skada. Repro är avsedd före renoveringssådd av idrottsplaner och ytor med kraftig förslitning. Inom golfbaneskötsel är Repro lämpad för hjälpsådd på utslagsplatser. Repro domineras av utvalda sorter av engelskt rajgräs som ger slitstyrka och snabb etablering.